NIELINEARNA REKLAMA WIDEO (ang. non-linear video ad)

nielinearna reklama wideo jest wyświetlana równolegle z treścią wideo, w taki sposób, że użytkownik nadal ma możliwość przeglądania treści. Typowe reklamy nielinearne są wyświetlane bezpośrednio nad samym materiałem wideo bądź są umieszczane w jego treści. Ten typ reklamy może przyjąć formę tekstu, grafiki bądź też lokowania produktu w samej treści wideo.

ODBIORCY (ang. audience)

odbiorcy/widownia to użytkownicy mający kontakt z określoną TREŚCIĄ danego serwisu internetowego, czy portalu (jak np.. REKLAMA na tym serwisie). Pojęcie związane z GRUPĄ DOCELOWĄ danej komunikacji marketingowej.

OMNICHANNEL

pojęcie związane z wielokanałową/przenikającą się komunikacją marki z klientem. Wraz z rozwojem internetu i pojawieniem się różnorakich URZĄDZEŃ MOBILNYCH, reklamodawcy dostrzegli konieczność całościowego uwzględniania KANAŁÓW MEDIOWYCH w komunikacji marketingowej, a także wzajemnego ich oddziaływania. Sprawdź również ATRYBUCJA WIELOKANAŁOWA.

OMP (Open MarketPlace)

to AUKCJA OTWARTA, czyli jeden z modeli zakupu POWIERZCHNI REKLAMOWEJ w REKLAMIE PROGRAMATYCZNEJ, dostępny dla każdego reklamodawcy (zgodnie z polityką danego WYDAWCY). Innym określeniem AUKCJI OTWARTEJ jest ZAKUP W CZASIE RZECZYWISTYM (ang. Real-Time Bidding (RTB)).

OPT-IN

pojęcie związane z E-MAIL MARKETINGIEM, odnosi się do osoby fizycznej zezwalającej firmie na wykorzystanie danych o niej, w celach marketingowych (w szczególności przesyłanie ofert, newsletterów drogą mailową).

  • Kategorie pojęć

  • Oferta

  • Kategorie pojęć

  • Oferta

NIELINEARNA REKLAMA WIDEO (ang. non-linear video ad)

nielinearna reklama wideo jest wyświetlana równolegle z treścią wideo, w taki sposób, że użytkownik nadal ma możliwość przeglądania treści. Typowe reklamy nielinearne są wyświetlane bezpośrednio nad samym materiałem wideo bądź są umieszczane w jego treści. Ten typ reklamy może przyjąć formę tekstu, grafiki bądź też lokowania produktu w samej treści wideo.

ODBIORCY (ang. audience)

odbiorcy/widownia to użytkownicy mający kontakt z określoną TREŚCIĄ danego serwisu internetowego, czy portalu (jak np.. REKLAMA na tym serwisie). Pojęcie związane z GRUPĄ DOCELOWĄ danej komunikacji marketingowej.

OMNICHANNEL

pojęcie związane z wielokanałową/przenikającą się komunikacją marki z klientem. Wraz z rozwojem internetu i pojawieniem się różnorakich URZĄDZEŃ MOBILNYCH, reklamodawcy dostrzegli konieczność całościowego uwzględniania KANAŁÓW MEDIOWYCH w komunikacji marketingowej, a także wzajemnego ich oddziaływania. Sprawdź również ATRYBUCJA WIELOKANAŁOWA.

OMP (Open MarketPlace)

to AUKCJA OTWARTA, czyli jeden z modeli zakupu POWIERZCHNI REKLAMOWEJ w REKLAMIE PROGRAMATYCZNEJ, dostępny dla każdego reklamodawcy (zgodnie z polityką danego WYDAWCY). Innym określeniem AUKCJI OTWARTEJ jest ZAKUP W CZASIE RZECZYWISTYM (ang. Real-Time Bidding (RTB)).

OPT-IN

pojęcie związane z E-MAIL MARKETINGIEM, odnosi się do osoby fizycznej zezwalającej firmie na wykorzystanie danych o niej, w celach marketingowych (w szczególności przesyłanie ofert, newsletterów drogą mailową).

Share This