WYKRES (ang. chart)

sposób prezentacji danych w formie wizualnej. Zasadniczo dzielimy wykresy na SZEREGI CZASOWE, pokazujące dane z określonego przedziału czasu (np. rok), w godzinach / dniach / tygodniach itp. oraz DANE PRZEKROJOWE, na których pokazujemy „strukturę” zjawiska, którego dotyczą prezentowane dane, w określonym momencie / przedziale czasu.

ŻĄDANIE REKLAMY – (ang. ad request)

w momencie kiedy otwierasz okno przeglądarki, serwer reklamowy wydawcy jest odpytywany i jeżeli odpytanie będzie pozytywne, to pobierana jest z niego reklama do Twojej przeglądarki - następuje jej WYŚWIETLENIE. Czasami zdarza się, że mimo żądania, reklama nie zdąrzy się załadować, dlatego ważne jest, aby proces ten był sprawny i szybki.

ZASIĘG (ang. reach)

unikalni użytkownicy (UU), odsetek użytkowników, którzy odwiedzają daną witrynę lub ODBIORCY kampanii reklamowej, na tle ogółu użytkowników z GRUPY DOCELOWEJ. Zasięg 70 % oznacza, że witryna/kampania dociera do 70 % użytkowników z GRUPY DOCELOWEJ. Sprawdź również SOV, AFFINITY INDEX oraz RU.

  • Kategorie pojęć

  • Oferta

  • Kategorie pojęć

  • Oferta

WYKRES (ang. chart)

sposób prezentacji danych w formie wizualnej. Zasadniczo dzielimy wykresy na SZEREGI CZASOWE, pokazujące dane z określonego przedziału czasu (np. rok), w godzinach / dniach / tygodniach itp. oraz DANE PRZEKROJOWE, na których pokazujemy „strukturę” zjawiska, którego dotyczą prezentowane dane, w określonym momencie / przedziale czasu.

ŻĄDANIE REKLAMY – (ang. ad request)

w momencie kiedy otwierasz okno przeglądarki, serwer reklamowy wydawcy jest odpytywany i jeżeli odpytanie będzie pozytywne, to pobierana jest z niego reklama do Twojej przeglądarki - następuje jej WYŚWIETLENIE. Czasami zdarza się, że mimo żądania, reklama nie zdąrzy się załadować, dlatego ważne jest, aby proces ten był sprawny i szybki.

ZASIĘG (ang. reach)

unikalni użytkownicy (UU), odsetek użytkowników, którzy odwiedzają daną witrynę lub ODBIORCY kampanii reklamowej, na tle ogółu użytkowników z GRUPY DOCELOWEJ. Zasięg 70 % oznacza, że witryna/kampania dociera do 70 % użytkowników z GRUPY DOCELOWEJ. Sprawdź również SOV, AFFINITY INDEX oraz RU.

Share This