jest wskaźnikiem efektywności używanym podczas planowania mediów. Pokazuje wagę określonej grupy docelowej w porównaniu z całkowitą populacją w przypadku określonego programu / medium. Im wyższy ten indeks, tym większa reprezentacja interesującej nas GRUPY DOCELOWEJ. W szczególności kiedy jest powyżej 100 to mamy „nadreprezentację” grupy docelowej w serwisie, kiedy jest poniżej 100 – odsetek grupy docelowej jest niższy niż w populacji.

Share This