to akronim oznaczający po polsku „Uwagę, Zainteresowanie, Pragnienie i Działanie”. Model AIDA jest szeroko stosowany w marketingu i reklamie do opisania kroków lub etapów, które występują od momentu, gdy konsument po raz pierwszy dowie się o produkcie lub marce, do momentu wypróbowania produktu lub podjęcia decyzji o zakupie. Biorąc pod uwagę, że wielu konsumentów poznaje marki za pośrednictwem reklamy, czy innego rodzaju komunikacji marketingowej, model AIDA pomaga wyjaśnić, w jaki sposób określona komunikacja skłania konsumentów do wyboru/zakupu produktów danej marki.

Share This