fragmenty kodu, które w oparciu o zaawansowane równania matematyczne i dane, automatycznie rozwiązują określony problem. Zazwyczaj są one związane z procesami optymalizacji / efektywności aplikacji / oprogramowania i są w stanie „uczyć się” w oparciu o działanie/użytkowanie aplikacji/oprogramowania użytkownika (patrz również UCZENIE MASZYNOWE (ang. machine learning) oraz UCZENIE POGŁĘBIONE (ang. deep learning).

Share This