są to elementy RZECZYWISTOŚCI WIRTUALNEJ (ang. virtual reality), „nałożone niejako” na świat realny, wyświetlane najczęściej na Twoim URZĄDZENIU MOBILNYM. Przykładem APLIKACJI wykorzystującej te technologię może być gra PokemonGo.

Share This