skrót oznaczający relacje biznesowe pomiędzy dwoma lub więcej podmiotami gospodarczymi. Może też się tyczyć określonych działań marketingowych, skierowanych do innych firm, o długofalowym charakterze. Zobacz również B2C.

Share This