wszelkie informacje cyfrowe generowane w sieci przez użytkowników, które w szczególności mogą być wykorzystane w działaniach marketingu cyfrowego. Tego rodzaju dane możemy przedstawić w postaci INTERAKTYWNEGO PULPITU NAWIGACYJNEGO.

Share This