1st PRICE AUCTION (pol. dosł. „aukcja pierwszej ceny”)

model zakupu POWIERZCHNI REKLAMOWEJ, używany w REKLAMIE PROGRAMATYCZNEJ, gdzie zwycięzcą aukcji zostaje REKLAMODAWCA, który złoży najwyższą ofertę za daną ODSŁONĘ REKLAMOWĄ. Cena jaką płaci jest równa tej ofercie. Aktualnie jest to obowiązujący model zakupu powierzchni, który wyparł wcześniejszy model - 2nd PRICE AUCTION, zwaną również AUKCJĄ WICKREY'A.

2nd PARTY DATA (pol. dosł. „dane drugiej strony”)

dane należące do podmiotów podobnych do Twojej firmy - w szczególności do konkurencji. Przykładowo, jeżeli uruchamiamy kampanię internetową i mamy dostęp do tego typu danych, możemy je wykorzystać do rozszerzenia ZASIĘGU i zwiększenia efektywności swojej kampanii właśnie.

2nd PRICE AUCTION (pol. dosł. „aukcja drugiej ceny”)

zwycięzcą aukcji zostaje reklamodawca, który złoży najwyższą ofertę i płaci cenę drugiego w kolejności reklamodawcy, który zajął drugie miejsce w aukcji. Ten typ aukcji nazywany jest od nazwiska noblisty - aukcją Wickrey'a. Pojęcie związane stricte z REKLAMĄ PROGRAMATYCZNĄ. Sprawdź również 1st PRICE AUCTION.

3rd PARTY ADSERWER

TECHNOLOGIA REKLAMOWA firmy zewnętrznej w stosunku do REKLAMODAWCY/AGENCJI MEDIOWEJ/WYDAWCY, umożliwiająca planowanie, realizację i raportowanie wyników kampanii internetowej.

3rd PARTY DATA (pol. przyb. „dane podmiotów zewnętrznych”)

tego typu dane można kupić od firmy specjalizującej się w gromadzeniu danych lub dowolnej innej firmy, która ma interesujące klienta pakiety danych (dane "podmiotów trzecich/zewnętrznych"). Zakup takich danych jest zazwyczaj zautomatyzowany i możliwy poprzez PLATFORMY DMP, dostępny dla dowolnego REKLAMODAWCY, który ma dostęp do takiej TECHNOLOGII REKLAMOWEJ.

ADRES – (ang. address)

niepowtarzalny identyfikator komputera lub witryny internetowej, zwykle adres URL witryny internetowej lub oznaczony znakiem @ dla adresu e-mail. dosłownie jest to sposób, w jaki jeden komputer znajduje lokalizację innego komputera za pomocą Internetu.

ADWARE

oprogramowanie komputerowe dostarczane użytkownikowi bezpłatnie lub po obniżonej cenie, które pobiera i wyświetla reklamy w celu wsparcia jego dalszego rozwoju i utrzymania (zazwyczaj chodzi o określony rodzaj APLIKACJI, oferowanych "za darmo").

AFFINITY (INDEX)

jest wskaźnikiem efektywności używanym podczas planowania mediów. Pokazuje wagę określonej grupy docelowej w porównaniu z całkowitą populacją w przypadku określonego programu / medium. Im wyższy ten indeks, tym większa reprezentacja interesującej nas GRUPY DOCELOWEJ. W szczególności kiedy jest powyżej 100 to mamy "nadreprezentację" grupy docelowej w serwisie, kiedy jest poniżej 100 - odsetek grupy docelowej jest niższy niż w populacji.

  • Kategorie pojęć

  • Oferta

  • Kategorie pojęć

  • Oferta

1st PRICE AUCTION (pol. dosł. „aukcja pierwszej ceny”)

model zakupu POWIERZCHNI REKLAMOWEJ, używany w REKLAMIE PROGRAMATYCZNEJ, gdzie zwycięzcą aukcji zostaje REKLAMODAWCA, który złoży najwyższą ofertę za daną ODSŁONĘ REKLAMOWĄ. Cena jaką płaci jest równa tej ofercie. Aktualnie jest to obowiązujący model zakupu powierzchni, który wyparł wcześniejszy model - 2nd PRICE AUCTION, zwaną również AUKCJĄ WICKREY'A.

2nd PARTY DATA (pol. dosł. „dane drugiej strony”)

dane należące do podmiotów podobnych do Twojej firmy - w szczególności do konkurencji. Przykładowo, jeżeli uruchamiamy kampanię internetową i mamy dostęp do tego typu danych, możemy je wykorzystać do rozszerzenia ZASIĘGU i zwiększenia efektywności swojej kampanii właśnie.

2nd PRICE AUCTION (pol. dosł. „aukcja drugiej ceny”)

zwycięzcą aukcji zostaje reklamodawca, który złoży najwyższą ofertę i płaci cenę drugiego w kolejności reklamodawcy, który zajął drugie miejsce w aukcji. Ten typ aukcji nazywany jest od nazwiska noblisty - aukcją Wickrey'a. Pojęcie związane stricte z REKLAMĄ PROGRAMATYCZNĄ. Sprawdź również 1st PRICE AUCTION.

3rd PARTY ADSERWER

TECHNOLOGIA REKLAMOWA firmy zewnętrznej w stosunku do REKLAMODAWCY/AGENCJI MEDIOWEJ/WYDAWCY, umożliwiająca planowanie, realizację i raportowanie wyników kampanii internetowej.

3rd PARTY DATA (pol. przyb. „dane podmiotów zewnętrznych”)

tego typu dane można kupić od firmy specjalizującej się w gromadzeniu danych lub dowolnej innej firmy, która ma interesujące klienta pakiety danych (dane "podmiotów trzecich/zewnętrznych"). Zakup takich danych jest zazwyczaj zautomatyzowany i możliwy poprzez PLATFORMY DMP, dostępny dla dowolnego REKLAMODAWCY, który ma dostęp do takiej TECHNOLOGII REKLAMOWEJ.

ADRES – (ang. address)

niepowtarzalny identyfikator komputera lub witryny internetowej, zwykle adres URL witryny internetowej lub oznaczony znakiem @ dla adresu e-mail. dosłownie jest to sposób, w jaki jeden komputer znajduje lokalizację innego komputera za pomocą Internetu.

ADWARE

oprogramowanie komputerowe dostarczane użytkownikowi bezpłatnie lub po obniżonej cenie, które pobiera i wyświetla reklamy w celu wsparcia jego dalszego rozwoju i utrzymania (zazwyczaj chodzi o określony rodzaj APLIKACJI, oferowanych "za darmo").

AFFINITY (INDEX)

jest wskaźnikiem efektywności używanym podczas planowania mediów. Pokazuje wagę określonej grupy docelowej w porównaniu z całkowitą populacją w przypadku określonego programu / medium. Im wyższy ten indeks, tym większa reprezentacja interesującej nas GRUPY DOCELOWEJ. W szczególności kiedy jest powyżej 100 to mamy "nadreprezentację" grupy docelowej w serwisie, kiedy jest poniżej 100 - odsetek grupy docelowej jest niższy niż w populacji.