treść witryny to treść tekstowa, wizualna lub dźwiękowa, która występuje jako część doświadczenia użytkownika na stronie internetowej. Może zawierać między innymi: tekst, obrazy, dźwięki, animacje i filmy. Treść sieci Web jest zdominowana przez koncepcję „strony”, przy czym wiele stron z powiązaną zawartością zazwyczaj tworzy witrynę.

Share This