informacje (zazwyczaj) w postaci plików tekstowych używanych przez Twoją przeglądarkę do identyfikacji Twojej aktywności w sieci.

Share This