to termin używany do blokowania określonego popytu lub podaży reklam, zwykle ze względu na bezpieczeństwo marki lub określone przepisy (np.. reklamy alkoholu).

Share This