jest to uniwersalny wskaźnik, służący jako wspólna waluta w rozliczeniach między REKLAMODAWCAMI a WYDAWCAMI, szczególnie w obszarze REKLAMY PROGRAMATYCZNEJ. Używana również w analityce do porównywania efektywności poszczególnych działań reklamowych w obrębie kampanii internetowej. Przykładowo mamy kampanię w WYSZUKIWARCE, gdzie płacimy za ilość kliknięć (CPC) oraz kampanię efektywnościową TYPU DISPLAY, gdzie płacimy za akcję (CPA). Aby porównać efektywność kosztową tych dwóch kampanii, przeliczamy je na eCPM. W gospodarce wolnorynkowej taką funkcję pełni (w pewnym przybliżeniu) dolar amerykański. Zobacz również KOSZT ZA TYSIĄC WYŚWIETLEŃ. [eCPM = całkowity koszt kampanii ÷ łączna liczba wyświetleń reklamy x 1000].

Share This