pojęcie dotyczy REKLAMY PROGRAMATYCZNEJ, w szczególności PLATFORM PODAŻOWYCH (ang. Supply Side Platform), gdzie WYDAWCA ma możliwość ustawiania „cen minimalnych” za daną POWIERZCHNIĘ REKLAMOWĄ.

Share This