docelowi odbiorcy reklamy, zwykle określani na podstawie określonych danych demograficznych (wiek, płeć, dochód itp.). Zobacz również ODBIORCY (ang. Audience).

Share This