termin używany do pomiaru skuteczności reklam; zbiór konsumentów, którzy nie mieli kontaktu z reklamą (ich działania są następnie porównywane z „grupą eksponowaną” – grupą, która widziała reklamę – a różnica między tymi dwiema grupami powinna pokazać skuteczność kampanii reklamowej).

Share This