osoba, w sposób nielegalny, uzyskująca dostęp do zasobów internetowych osób, czy instytucji, co sprowadza się do kradzieży tych zasobów.

Share This