typ reklamy wideo, który odtwarzany jest bez udziału innych form reklamowych (takich jak REKLAMA BANEROWA czy STRUMIENIOWANIE VIDEO), szczególnym rodzajem jest tu tzw. IN-TEXT VIDEO, gdzie reklama video odtwarzana jest podczas przeglądania artykułów na stronie.

Share This