to pojęcie związane z połączeniem wielu urządzeń elektronicznych (takich jak wyposażenie mieszkania), które mogą być zarządzane z zewnątrz (np.. poprzez APLIKACJĘ MOBILNĄ), co ma prowadzić do autonomii i automatyzacji codziennych czynności wykonywanych przez ludzi (takich jak na przykład zamawianie produktów żywnościowych przez przystosowaną do tego lodówkę). Zobacz również pojęcie SMART HOME.

Share This