opóźnienie między wysłaniem żądania lub polecenia online a otrzymaniem odpowiedzi z SERWERA. Może być związane z opóźnieniem ładowania TREŚCI strony, w tym także reklam oraz treści wideo. Zobacz również STREAMING VIDEO.

Share This