grupa komputerów połączonych ze sobą (sieć) w jednej fizycznej lokalizacji. Typowym przykładem w organizacjach jest tzw. INTRANET.

Share This