wszelkie formy ofert handlowych, wysyłanych na pocztę elektroniczną określonej grupy użytkowników, przy użyciu specjalnego oprogramowania, umożliwiającego masowe wysyłanie wiadomości e – mail.

Share This