dane, które dostarczają informacji o innych danych, swoista „nakładka” – nadrzędna dla danych szczegółowych. Obejmuje ona opisy cech informacji, takich jak jakość, pochodzenie, kontekst, treść i struktura. Przykładem mogą być METATAGI używane w pozycjonowaniu stron internetowych (zobacz SEO).

Share This