niepowtarzalna nazwa identyfikująca witrynę internetową. Każda nazwa domeny składa się z jednego najwyższego oraz czasami jednego lub więcej oznaczników niższego poziomu (np. domena .com.pl). Domeny najwyższego poziomu (ang. Top-Level-Domains (tlds)) są domenami ogólnymi lub geograficznymi. Przykładami domen najwyższego poziomu są domeny .com (komercyjne), .edu (edukacyjne), czy .org (organizacyjne, publiczne lub niekomercyjne), itp. Domeny geograficzne oznaczają kraje pochodzenia, takie jak .pl (Polska), .us (Stany Zjednoczone), .fr (Francja), .uk (Wielka Brytania), .de (Niemcy), itp.

Share This