liczba użytkowników internetu, którym reklama została wyświetlona w określonym przedziale czasu.

Share This