to AUKCJA OTWARTA, czyli jeden z modeli zakupu POWIERZCHNI REKLAMOWEJ w REKLAMIE PROGRAMATYCZNEJ, dostępny dla każdego reklamodawcy (zgodnie z polityką danego WYDAWCY). Innym określeniem AUKCJI OTWARTEJ jest ZAKUP W CZASIE RZECZYWISTYM (ang. Real-Time Bidding (RTB)).

Share This