rodzaj marketingu polegający na ciągłym promowaniu produktu poprzez reklamę, promocje, public relations i sprzedaż. Skupia się na typowej komunikacji reklamowej TYPU PUSH.

Share This