przykład NIELINAEARNEJ REKLAMY WIDEO. Pojawia się nad treścią wideo, najczęściej w formie banerowej.

Share This