pojęcie techniczne związane z OPTYMALIZACJĄ PRZYCHODU WYDAWCY, polegające na zapełnianiu niesprzedanej POWIERZCHNI REKLAMOWEJ innymi źródłami popytu (np.. reklamą autopromocyjną). Zobacz również pojęcia WATERFALL i WRAPPER.

Share This