pojęcie związane z REKLAMĄ PROGRAMATYCZNĄ; na rynku funkcjonują dwie definicje PMP. Pierwsza (oryginalna) to AUKCJA PRYWATNA, czyli rodzaj aukcji, gdzie WYDAWCA zaprasza wybranych REKLAMODAWCÓW do zakupu określonej POWIERZCHNI REKLAMOWEJ – jest to aukcja zamknięta, tylko dla wybranych. Drugą definicją jest kojarzenie PMP ze wszystkimi UMOWAMI BEZPOŚREDNIMI (ang. Programmatic Direct), zawieranymi między REKLAMODAWCĄ a WYDAWCĄ a wyróżnia je właśnie bezpośrednia relacja w zawieraniu takich umów. Zawieranie umów bezpośrednich odbywa się w technologicznym ekosystemie reklamy programatycznej.

Share This