jest to określenie na wszelkiego rodzaju formy reklam, jakie oferuje dany WYDAWCA na swojej POWIERZCHNI REKLAMOWEJ. Może być to np.. STANDARDOWY DISPLAY, REKLAMA WIDEO, KONTEKSTOWA, NATYWNA, itp..

Share This