(ang. programmatic advertising) – Reklama zautomatyzowana pozwala (kupującym i sprzedającym powierzchnię reklamową) na automatyzację procesu. Nie ma więc potrzeby bezpośredniego kontaktu ze sprzedawcą takiej powierzchni (wydawcą, ang. Publisher)). Teoretycznie każdy może wyświetlać reklamę, gdziekolwiek chce, kiedykolwiek chce, bez względu na to, gdzie przebywa jego grupa docelowa. Reklama programatyczna to naturalna kontynuacja dawnych, tzw. Sieci reklamowych. Możesz obejrzeć jego ewolucję tutaj (niestety po angielsku). Reklamę programatyczną zwykle dzielimy na tę zakupowaną w obrębie, tzw. Aukcji Otwartej, (ang. Open Marketplace (OMP), inaczej nazywaną z angielska Real Time Bidding (RTB), czyli zakupem “reklamy w czasie rzeczywistym”), bądź też tzw. Aukcji Prywatnej (ang. Private Marketplace (PMP), nazywanej też Aukcją Bezpośrednią (ang. Programmatic Direct (PD)), opierającą się na bezpośredniej relacji z WYDAWCĄ (link do wydawcy).

Zatem równanie na programmatic wyglądałoby tak:

Reklama programatyczna = Open MarketPlace (OMP) + Private MarketPlace (PMP)

Share This