sposób prezentacji danych w przedziale czasu z podziałem na godziny / dni / tygodnie itp. Najczęściej używane do wyświetlania tego rodzaju danych to WYKRESY LINIOWE i WYKRESY KOLUMNOWE.

Share This