EYETRACKING (pol. dosł. „śledzenie wzroku”)

jest to technika badawcza, polegająca na pomiarze miejsca, na które patrzy osoba badana i określanie w ten sposób treści na ekranie, które przyciągają uwagę oraz kolejność w jakiej patrzy na poszczególne elementy TREŚCI strony osoba badana. Metoda stosowana przy optymalizacji wyglądu/rozkładu elementów/użyteczności strony (patrz UX).

DEMOGRAFIA (ang. demography)

typowe cechy populacji lub odbiorców, stosowane do określenia GRUPY DOCELOWEJ komunikacji marketingowej, takie jak wiek, płeć, dochód gospodarstwa domowego, itp.

  • Kategorie pojęć

  • Oferta

  • Kategorie pojęć

  • Oferta

EYETRACKING (pol. dosł. „śledzenie wzroku”)

jest to technika badawcza, polegająca na pomiarze miejsca, na które patrzy osoba badana i określanie w ten sposób treści na ekranie, które przyciągają uwagę oraz kolejność w jakiej patrzy na poszczególne elementy TREŚCI strony osoba badana. Metoda stosowana przy optymalizacji wyglądu/rozkładu elementów/użyteczności strony (patrz UX).

DEMOGRAFIA (ang. demography)

typowe cechy populacji lub odbiorców, stosowane do określenia GRUPY DOCELOWEJ komunikacji marketingowej, takie jak wiek, płeć, dochód gospodarstwa domowego, itp.