SZEREGI CZASOWE (ang. time series)

sposób prezentacji danych w przedziale czasu z podziałem na godziny / dni / tygodnie itp. Najczęściej używane do wyświetlania tego rodzaju danych to WYKRESY LINIOWE i WYKRESY KOLUMNOWE.

PULPIT OPERACYJNY (ang. operational dashboard)

to bardziej szczegółowa forma PULPITU NAWIGACYJNEGO/DASHBOARDU, dedykowana dla analityków, umożliwiająca bardziej szczegółową analizę danego obszaru biznesowego (finanse, sprzedaż, itp..), składająca się zazwyczaj z wielu slajdów, w zależności od potrzeb. Patrz również INTERAKTYWNY PULPIT NAWIGACYJNY oraz PULPIT MENADŻERSKI.

MAPA CIEPLNA (ang. heatmap)

to rodzaj WYKRESU pokazującego intensywność zjawiska, zwykle wyrażoną z mniej lub bardziej intensywnymi kolorami (stąd nazwa). Przykładem może być mapa świata, pokazująca np. wysokość dochodu na mieszkańca każdego kraju na świecie w określonej intensywności barwach. Dzięki tej technice możemy bardzo szybko ocenić „hierarchię” zjawiska rozłożonego na określone typy kategorii (jak np. kraje).

INFOGRAFIKA (ang. Infographic)

rodzaj jednoslajdowej WIZUALIZACJI DANYCH, która w sposób uproszczony i możliwie kompleksowy ilustruje dane zjawisko, za pomocą określonych statystyk i WYKRESÓW. Sprawdź również DANE PRZEKROJOWE oraz SZEREGI CZASOWE.

WYKRES (ang. chart)

sposób prezentacji danych w formie wizualnej. Zasadniczo dzielimy wykresy na SZEREGI CZASOWE, pokazujące dane z określonego przedziału czasu (np. rok), w godzinach / dniach / tygodniach itp. oraz DANE PRZEKROJOWE, na których pokazujemy „strukturę” zjawiska, którego dotyczą prezentowane dane, w określonym momencie / przedziale czasu.

INTERAKTYWNY PULPIT NAWIGACYJNY (ang. interactive dashboard)

to nowoczesna forma WIZUALIZACJI DANYCH, służących do prezentacji wyników firmy (dowolnego działu), prezentowanych w CZASIE RZECZYWISTYM, pomagających okiełznać zalew danych (ang. BIG DATA), z którymi firma musi sobie radzić w coraz szybciej zmieniającym się otoczeniu rynowym. PULPITY NAWIGACYJNE dzielimy na MENEDŻERSKIE oraz OPERACYJNE.

  • Kategorie pojęć

  • Oferta

  • Kategorie pojęć

  • Oferta

SZEREGI CZASOWE (ang. time series)

sposób prezentacji danych w przedziale czasu z podziałem na godziny / dni / tygodnie itp. Najczęściej używane do wyświetlania tego rodzaju danych to WYKRESY LINIOWE i WYKRESY KOLUMNOWE.

PULPIT OPERACYJNY (ang. operational dashboard)

to bardziej szczegółowa forma PULPITU NAWIGACYJNEGO/DASHBOARDU, dedykowana dla analityków, umożliwiająca bardziej szczegółową analizę danego obszaru biznesowego (finanse, sprzedaż, itp..), składająca się zazwyczaj z wielu slajdów, w zależności od potrzeb. Patrz również INTERAKTYWNY PULPIT NAWIGACYJNY oraz PULPIT MENADŻERSKI.

MAPA CIEPLNA (ang. heatmap)

to rodzaj WYKRESU pokazującego intensywność zjawiska, zwykle wyrażoną z mniej lub bardziej intensywnymi kolorami (stąd nazwa). Przykładem może być mapa świata, pokazująca np. wysokość dochodu na mieszkańca każdego kraju na świecie w określonej intensywności barwach. Dzięki tej technice możemy bardzo szybko ocenić „hierarchię” zjawiska rozłożonego na określone typy kategorii (jak np. kraje).

INFOGRAFIKA (ang. Infographic)

rodzaj jednoslajdowej WIZUALIZACJI DANYCH, która w sposób uproszczony i możliwie kompleksowy ilustruje dane zjawisko, za pomocą określonych statystyk i WYKRESÓW. Sprawdź również DANE PRZEKROJOWE oraz SZEREGI CZASOWE.

WYKRES (ang. chart)

sposób prezentacji danych w formie wizualnej. Zasadniczo dzielimy wykresy na SZEREGI CZASOWE, pokazujące dane z określonego przedziału czasu (np. rok), w godzinach / dniach / tygodniach itp. oraz DANE PRZEKROJOWE, na których pokazujemy „strukturę” zjawiska, którego dotyczą prezentowane dane, w określonym momencie / przedziale czasu.

INTERAKTYWNY PULPIT NAWIGACYJNY (ang. interactive dashboard)

to nowoczesna forma WIZUALIZACJI DANYCH, służących do prezentacji wyników firmy (dowolnego działu), prezentowanych w CZASIE RZECZYWISTYM, pomagających okiełznać zalew danych (ang. BIG DATA), z którymi firma musi sobie radzić w coraz szybciej zmieniającym się otoczeniu rynowym. PULPITY NAWIGACYJNE dzielimy na MENEDŻERSKIE oraz OPERACYJNE.