WRAPPER

określenie techniczne/oprogramowanie, związane z REKLAMĄ PROGRAMATYCZNĄ po stronie WYDAWCY oraz OPTYMALIZACJĄ PRZYCHODU tegoż wydawcy, służące do dynamicznego zarządzania źródłami popytu na POWIERZCHNIĘ REKLAMOWĄ danego WYDAWCY. Zobacz również WATERFALL oraz PASSBACK.

WIDOCZNOŚĆ REKLAM (ang. ad viewability)

to termin określający „widoczne” reklamy. Reklama jest widoczna, jeśli 50% jej było widziane na ekranie przez określony czas. W przypadku reklam displayowych / banerowych trwa to co najmniej 1 sekundę, w przypadku wideo co najmniej 2 sekundy.

WATERFALL (pol. dosł. „wodospad”)

określenie techniczne, związane z REKLAMĄ PROGRAMATYCZNĄ po stronie WYDAWCY oraz OPTYMALIZACJĄ PRZYCHODU tegoż wydawcy, polegające na hierarchicznym ustawienieu ŹRÓDEŁ POPYTU na POWIERZCHNIE REKLAMOWĄ w SERWERZE REKLAMOWYM wydawcy. Zobacz również WRAPPER oraz PASSBACK.

UMOWY BEZPOŚREDNIE (ang. Programmatic Direct (PD))

rodzaj umów dot. zakupu POWIERZCHNI REKLAMOWEJ w REKLAMIE PROGRAMATYCZNEJ zawieranych bezpośrednio między REKLAMODAWCĄ a WYDAWCĄ. Równanie na PD jest następujące: PD = Private Auction (aukcja prywatna) + Preferred Deal (umowa preferencyjna) + First Look (pierwszeństwo zakupu)

RTB (ang. Real Time Bidding, pol. dosł.”zakup/aukcja w czasie rzeczywistym”)

jest to termin, który niejako zapoczątkował rewolucję w branży reklamy internetowej i jest ściśle związany z powstaniem tzw. REKLAMY PROGRAMATYCZNEJ. Odnosi się on do możliwości zakupu (w modelu aukcyjnym), POWIERZCHNI REKLAMOWEJ w CZASIE RZECZYWISTYM. Z czasem pojęcie to zostało ograniczone do tzw. OPEN MARKETPLACE (OMP), czyli AUKCJI OTWARTEJ. Warto tu zauważyć, że pojęcie REKLAMA PROGRAMATYCZNA jest pojęciem szerszym niż RTB: Programmatic = Programmatic Direct/Private MarketPlace (PMP) + RTB/Open MarketPlace (OMP).

PMP (Private MarketPlace, pol. „aukcja prywatna”)

pojęcie związane z REKLAMĄ PROGRAMATYCZNĄ; na rynku funkcjonują dwie definicje PMP. Pierwsza (oryginalna) to AUKCJA PRYWATNA, czyli rodzaj aukcji, gdzie WYDAWCA zaprasza wybranych REKLAMODAWCÓW do zakupu określonej POWIERZCHNI REKLAMOWEJ - jest to aukcja zamknięta, tylko dla wybranych. Drugą definicją jest kojarzenie PMP ze wszystkimi UMOWAMI BEZPOŚREDNIMI (ang. Programmatic Direct), zawieranymi między REKLAMODAWCĄ a WYDAWCĄ a wyróżnia je właśnie bezpośrednia relacja w zawieraniu takich umów. Zawieranie umów bezpośrednich odbywa się w technologicznym ekosystemie reklamy programatycznej.

PD (ang. Preferred Deal, pol. dosł. „umowa preferowana”)

pojęcie powiązane z REKLAMĄ PROGRAMATYCZNĄ, w szczególności jest jednym z rodzajów UMÓW BEZPOŚREDNICH (ang. Programmatic Direct), która jest sprzedawana REKLAMODAWCY na „preferowanych” warunkach, choć i cena jest tu zazwyczaj wyższa. Sprzedawana POWIERZCHNIA REKLAMOWA nie jest tu gwarantowana, choć sprzedaż odbywa się po ustalonej cenie (co do zasady nie ma tu aukcji).

  • Kategorie pojęć

  • Oferta

  • Kategorie pojęć

  • Oferta

WRAPPER

określenie techniczne/oprogramowanie, związane z REKLAMĄ PROGRAMATYCZNĄ po stronie WYDAWCY oraz OPTYMALIZACJĄ PRZYCHODU tegoż wydawcy, służące do dynamicznego zarządzania źródłami popytu na POWIERZCHNIĘ REKLAMOWĄ danego WYDAWCY. Zobacz również WATERFALL oraz PASSBACK.

WIDOCZNOŚĆ REKLAM (ang. ad viewability)

to termin określający „widoczne” reklamy. Reklama jest widoczna, jeśli 50% jej było widziane na ekranie przez określony czas. W przypadku reklam displayowych / banerowych trwa to co najmniej 1 sekundę, w przypadku wideo co najmniej 2 sekundy.

WATERFALL (pol. dosł. „wodospad”)

określenie techniczne, związane z REKLAMĄ PROGRAMATYCZNĄ po stronie WYDAWCY oraz OPTYMALIZACJĄ PRZYCHODU tegoż wydawcy, polegające na hierarchicznym ustawienieu ŹRÓDEŁ POPYTU na POWIERZCHNIE REKLAMOWĄ w SERWERZE REKLAMOWYM wydawcy. Zobacz również WRAPPER oraz PASSBACK.

UMOWY BEZPOŚREDNIE (ang. Programmatic Direct (PD))

rodzaj umów dot. zakupu POWIERZCHNI REKLAMOWEJ w REKLAMIE PROGRAMATYCZNEJ zawieranych bezpośrednio między REKLAMODAWCĄ a WYDAWCĄ. Równanie na PD jest następujące: PD = Private Auction (aukcja prywatna) + Preferred Deal (umowa preferencyjna) + First Look (pierwszeństwo zakupu)

RTB (ang. Real Time Bidding, pol. dosł.”zakup/aukcja w czasie rzeczywistym”)

jest to termin, który niejako zapoczątkował rewolucję w branży reklamy internetowej i jest ściśle związany z powstaniem tzw. REKLAMY PROGRAMATYCZNEJ. Odnosi się on do możliwości zakupu (w modelu aukcyjnym), POWIERZCHNI REKLAMOWEJ w CZASIE RZECZYWISTYM. Z czasem pojęcie to zostało ograniczone do tzw. OPEN MARKETPLACE (OMP), czyli AUKCJI OTWARTEJ. Warto tu zauważyć, że pojęcie REKLAMA PROGRAMATYCZNA jest pojęciem szerszym niż RTB: Programmatic = Programmatic Direct/Private MarketPlace (PMP) + RTB/Open MarketPlace (OMP).

PMP (Private MarketPlace, pol. „aukcja prywatna”)

pojęcie związane z REKLAMĄ PROGRAMATYCZNĄ; na rynku funkcjonują dwie definicje PMP. Pierwsza (oryginalna) to AUKCJA PRYWATNA, czyli rodzaj aukcji, gdzie WYDAWCA zaprasza wybranych REKLAMODAWCÓW do zakupu określonej POWIERZCHNI REKLAMOWEJ - jest to aukcja zamknięta, tylko dla wybranych. Drugą definicją jest kojarzenie PMP ze wszystkimi UMOWAMI BEZPOŚREDNIMI (ang. Programmatic Direct), zawieranymi między REKLAMODAWCĄ a WYDAWCĄ a wyróżnia je właśnie bezpośrednia relacja w zawieraniu takich umów. Zawieranie umów bezpośrednich odbywa się w technologicznym ekosystemie reklamy programatycznej.

PD (ang. Preferred Deal, pol. dosł. „umowa preferowana”)

pojęcie powiązane z REKLAMĄ PROGRAMATYCZNĄ, w szczególności jest jednym z rodzajów UMÓW BEZPOŚREDNICH (ang. Programmatic Direct), która jest sprzedawana REKLAMODAWCY na „preferowanych” warunkach, choć i cena jest tu zazwyczaj wyższa. Sprzedawana POWIERZCHNIA REKLAMOWA nie jest tu gwarantowana, choć sprzedaż odbywa się po ustalonej cenie (co do zasady nie ma tu aukcji).