ŻĄDANIE REKLAMY – (ang. ad request)

w momencie kiedy otwierasz okno przeglądarki, serwer reklamowy wydawcy jest odpytywany i jeżeli odpytanie będzie pozytywne, to pobierana jest z niego reklama do Twojej przeglądarki - następuje jej WYŚWIETLENIE. Czasami zdarza się, że mimo żądania, reklama nie zdąrzy się załadować, dlatego ważne jest, aby proces ten był sprawny i szybki.

UCZENIE POGŁĘBIONE (ang. deep learning)

to bardziej zaawansowana forma UCZENIA MASZYNOWEGO (ang. Machine Learning), czyli forma SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (ang. Artifficial Inteligence (AI)) opierająca się na ALGORYTMACH samouczących się. Dobrym przykładem mogą być samouczące się algorytmy gry w szachy.

TEKST ALTERNATYWNY (ang. alternative text = alt-text)

słowo lub fraza, opisująca poszczególne TREŚCI na stronie/serwisie internetowym, zrozumiała dla ROBOTÓW SIECIOWYCH. Alt-text to jeden z tagów METADANYCH strony/serwisu internetowego, ułatwiający robotom INDEKSACJĘ strony w WYSZUKIWARCE, przez co ma pozytywny wpływ na optymalizację pod kątem SEO.

SZEREGI CZASOWE (ang. time series)

sposób prezentacji danych w przedziale czasu z podziałem na godziny / dni / tygodnie itp. Najczęściej używane do wyświetlania tego rodzaju danych to WYKRESY LINIOWE i WYKRESY KOLUMNOWE.

SHOWROOMING

to praktyka polegająca na sprawdzaniu towarów w tradycyjnym sklepie stacjonarnym lub innym miejscu offline, a następnie kupowaniu ich online, czasami po niższej cenie. Sklepy internetowe często oferują niższe ceny niż ich odpowiedniki "stacjonarne", co jest związane z faktem, że SKLEPY INTERNETOWE generują niższe koszty stałe działalności. Ten PROCES ZAKUPOWY nazywany jest również "odwróconym ROPO".

  • Kategorie pojęć

  • Oferta

  • Kategorie pojęć

  • Oferta

ŻĄDANIE REKLAMY – (ang. ad request)

w momencie kiedy otwierasz okno przeglądarki, serwer reklamowy wydawcy jest odpytywany i jeżeli odpytanie będzie pozytywne, to pobierana jest z niego reklama do Twojej przeglądarki - następuje jej WYŚWIETLENIE. Czasami zdarza się, że mimo żądania, reklama nie zdąrzy się załadować, dlatego ważne jest, aby proces ten był sprawny i szybki.

UCZENIE POGŁĘBIONE (ang. deep learning)

to bardziej zaawansowana forma UCZENIA MASZYNOWEGO (ang. Machine Learning), czyli forma SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (ang. Artifficial Inteligence (AI)) opierająca się na ALGORYTMACH samouczących się. Dobrym przykładem mogą być samouczące się algorytmy gry w szachy.

TEKST ALTERNATYWNY (ang. alternative text = alt-text)

słowo lub fraza, opisująca poszczególne TREŚCI na stronie/serwisie internetowym, zrozumiała dla ROBOTÓW SIECIOWYCH. Alt-text to jeden z tagów METADANYCH strony/serwisu internetowego, ułatwiający robotom INDEKSACJĘ strony w WYSZUKIWARCE, przez co ma pozytywny wpływ na optymalizację pod kątem SEO.

SZEREGI CZASOWE (ang. time series)

sposób prezentacji danych w przedziale czasu z podziałem na godziny / dni / tygodnie itp. Najczęściej używane do wyświetlania tego rodzaju danych to WYKRESY LINIOWE i WYKRESY KOLUMNOWE.

SHOWROOMING

to praktyka polegająca na sprawdzaniu towarów w tradycyjnym sklepie stacjonarnym lub innym miejscu offline, a następnie kupowaniu ich online, czasami po niższej cenie. Sklepy internetowe często oferują niższe ceny niż ich odpowiedniki "stacjonarne", co jest związane z faktem, że SKLEPY INTERNETOWE generują niższe koszty stałe działalności. Ten PROCES ZAKUPOWY nazywany jest również "odwróconym ROPO".