technika sprawdzania użyteczności (ang. User Experience (UX)) serwisów internetowych, służącą do oceny łatwości/intuicyjności znalezienia określonych informacji na witrynie klienta.

Share This