rodzaj umów dot. zakupu POWIERZCHNI REKLAMOWEJ w REKLAMIE PROGRAMATYCZNEJ zawieranych bezpośrednio między REKLAMODAWCĄ a WYDAWCĄ. Równanie na PD jest następujące: PD = Private Auction (aukcja prywatna) + Preferred Deal (umowa preferencyjna) + First Look (pierwszeństwo zakupu)

Share This