sposób prezentacji danych w formie wizualnej. Zasadniczo dzielimy wykresy na SZEREGI CZASOWE, pokazujące dane z określonego przedziału czasu (np. rok), w godzinach / dniach / tygodniach itp. oraz DANE PRZEKROJOWE, na których pokazujemy „strukturę” zjawiska, którego dotyczą prezentowane dane, w określonym momencie / przedziale czasu.

Share This